Forslag til Kommuneplantillæg 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk

Orientering taget til efterretning