Forslag til Kommuneplantillæg 1C35-2 Sundhedscenter Nuuk

Indstillingen godkendes.