Forslag til kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukullak Manngua, Nuuk

Orientering taget til efterretning