Forslag til kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukullak Manngua, Nuuk

Indstillingen godkendes med bemærkning om 6 ugers høring istedet for 8 uger.