Forslag til kommuneplantillæg 1C24-3 Nuukkullak, Nuuk

Indstillingen er godkendt.