Forslag til Kommuneplantillæg 1C16-2 Kissarneqqortuunnguaq, Nuuk

Indstillingen godkendes