Forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.