Forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk

Indstillingen godkendes med en bemærkning om at: kørende trafik skal forbydes fra Hans Egedes Hus, men med mulighed for erhvervskørsel, samt at byggefelt B2 tages ud.