Forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 Nuutoqaq, Nuuk

Indstillingen godkendes med følgende ændring: at byggefelt B2 tages ud og at der lukkes for kørende trafik fra Hans Egedes Hus (erhvervskørsel tilladt).