Forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 Nuuk Center

Indstillingen godkendes