Forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 Aqutsisoqarfik (Nuuk Center), Nuuk

Indstillingen godkendes.