Forslag til Kommuneplantillæg 1A6-3 Qaqortoq & Avannarliit Nuuk

Sagsfremstillingens afsnit "det videre forløb" skal rettes. Fra 21. december til 14. januar.

Indstillingerne godkendes.