Forslag til kommuneplantillæg 1A5-2, Tuapannguit, Nuuk

Indstillingen godkendes.