Forslag til kommuneplantillæg 1A15-3 Inussussuaq, Nuuk

Indstillingen godkendes med bemærkning om 6 ugers høring istedet for 8 uger.