Forslag til Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk

Orientering taget til efterretning.