Forslag til Kommuneplantillæg 1A1-5 Kujallerpaat Nuuk

Indstilling godkendt.