Forslag til forflytning af moskus ved Arsuk til Paamiut

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sende den til Udvalg for Økonomi og Erhverv.