Forslag til borgermøder 2021, som skal holdes mindst 4 gange om året.

Følgende datoer er lagt til borgermøder 2021:

10. februar 2021

7. april 2021

15.september 2021

10. november 2021