Forslag til boligbyggeri til selvhjulpne ældre i Tasiilaq og bygder

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes af flertallet IA, D og Sam.

Siumut godkender ikke indstillingen.