Forslag til bevilling for 2020

Lokaludvalget skal lave et forslag til bevilling for 2020.

Rammen for bevillings forslaget er kr. 350.000.

Bevillingerne for 2020 skal først laves efter høring hos befolkningen. Dertil ønskes en sekretær.