Forslag til at anvendelse af §32 forbud for delområde 1A5, Tuapannguit, Nuuk

Indstillingen gdkendes