Forslag om vinter snerydning i Kommuneqarfik Sermersooq´s bygder

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslag afvises af flertallet med bemærkning om, at snerydningsudgifterne er afsat.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Der bakkes op om forslaget med bemærkning om, at snerydning i bygderne og materialer ønskes afdækket i udvalget.