Forslag om pålægning af cement på vejen til bådebedding i Tasiilaq

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg Anlæg og Miljø med følgende ændring i indstillingen:

"Sagen sendes til Forvaltning for Anlæg og Miljø med henblik på, at der indarbejdes en samlet plan for havnen i Tasiilaq"