Forslag om opsamling af gamle sunkne garn i Nuuk Fjorden, mistet af fiskere

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Anlæg og Miljø.