Forslag om opførelse af lærerboliger i Tasiilaqs bygder, hvor behovet er der

Indstillingen godkendes og forslaget forkastes af flertallet IA, D og Sam.

Siumut godkender ikke indstillingen.