Forslag om måling af luftforureningsniveau ved hovedveje i Kommuneqarfik Sermersooq

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslaget godkendes.