Forslag om lønnet, samfundsgavnligt arbejde for folkeskolens ældste trin i sommerferien eller i andre ferieperioder

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Børn og Skole.