Forslag om kursus i Tasiilaq og omegn for at styrke fangerforeningerne

Forslaget støttes ikke af flertallet bestående af Inuit Ataqatigiit samt Demokraterne, og støttes af mindretallet bestående af Siumut og Atassut. Derfor kommer forslaget ikke videre. I stedet sendes forlaget videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv med denne bemærkning: Udvalget bemyndiges til at kontakte KNAPK på vegne af Kommunalbestyrelsen og opfordre til at KNAPK giver sine medlemmer kompetenceudvikling på området.