Forslag om indhandlingssted for sælskind

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender det videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv.