Forslag om indførelse af Mindfulness i folkeskolerne

Indstillingen godkendes med følgende ændring: Forvaltningen undersøger sagen og fremsender et beslutningsforslag om hvorvidt mindfulness kan anvendes i én skole, hvor der dér udarbejdes en model, om hvordan mindfulness kan bruges. Herefter vil det blive besluttet, det videre arbejde med mindfulness.

Forslaget om mindfullness tages op igen i Udvalget for Børn og Skole, når Forvaltningen for Børn og Skole har udarbejdet en plan om mindfuldness.