Forslag om igangsættelse af særlige initiativer for ledige

Forslaget godkendes ikke med denne bemærkning:

– at der skal laves en orientering til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked om status for indsatser for ledige, fordelt på bosteder, på udvalgets næste møde.