Forslag om igangsættelse af en undersøgelse om handicapområdet i alle aldre kan sammenlægges til et område

Indstillingen afslåes og Kommunalbestyrelsen sender sagen videre til de tre relevante Udvalg: Børn og Skole, Velfærd og Arbejdsmarked samt Børn og Familie.