Forslag om forøgelse af narhvals- og hvidhvalskvote til fritidsfangerne

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv.