Forslag om etablering af trappe fra den tidligere daginstitution Kuuk op til Politichefens bolig

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Anlæg og Miljø.