Forslag om etablering af tiltag med henblik på planlægning og udvikling af fiskeriet

Punkt udsættes.