Forslag om etablering af talsmand for unge, eller etablering af komiteer i Kommuneqarfik Sermersooqs bygder

Indstillingen godkendes med en ændring om, at i stedet for at der oprettes en komite, skal Ungdomskommunalbestyrelsen bruges til formålet.