Forslag om etablering af fundament til både

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Anlæg og Miljø.