Forslag om etablering af et sælskind bearbejdningssted/anlæg til skindskrab (”qattaavik”) i bygden Isertoq