Forslag om etablering af et rådgivende organ med fokus på unge i Tasiilaq og dens bygder

Kommunalbestyrelsens beslutning: Forslag afvises af flertallet med bemærkning om, at de efterlyste indsatser i forslaget allerede findes.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Forslag tiltrædes med bemærkning om, at der er for mange unge uden for systemet og at en indsats er nødvendig.