Forslag om etablering af belysning ved Blok H

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg  for Anlæg og Miljø.