Forslag om et kursus i samtale med selvmordstruede

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg  for Børn og Familie med følgende ændring i indstillingen:

"Vedtages og implemeteres som en del af de 400.000kr. vedtaget i P MI 1"