Forslag om en fritidsklub for de unge i Qinngorput

Uju Petersen (IA) og Randi V. Evaldsen (D) bytter plads, mens forslaget diskuteres.

Indstillingen afslåes og Kommunalbestyrelsen sender sagen videre til  Udvalg for Børn og Skole.