Forslag om, at bygge en hytte for fiskere ved Sermiligaaq Fjord

Indstillingen afslås, og sagen sendes til Udvalg for Anlæg og Miljø til viderebehandling.