Forslag om asfaltering af pladsen foran Pilersuisoq, Tasiilaq

Indstillingen godkendes af flertallet