Forslag om anskaffelse af indpakningsmaskine til specifikke fraktioner af affald

Punkt taget af dagsordenen.