Forslag om afsættelse af midler til reparation af krananlægget i Sermiligaaq

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sender sagen videre til Udvalg for Anlæg og Miljø.