Forslag om afholdelse af kursus

Kommunalbestyrelsen støtter forslaget og sendes sagen videre til behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv.