Forslag – Interaktiv Park

5B: Forslag – Interaktiv Park

Lokaludvalgsmedlem Naleraq Eugenius, har d. 29. januar fremsat forslag om drøftelse af en interaktiv Park i Nuuk. På Nuuk Loaludvalgs ordinære møde d. 12. Februar 2019, blev det dog besluttet at rykke dagsordenpunktet til et møde, hvor forslagsstiller Naleraq Eugenius kunne være til stede. Dagsordenpunktet fremsættes derfor på nærværende møde d. 9. april 2019.

Formålet med initiativet er, at give Nuuks borgere mulighed for at få nye oplevelser med interaktiv kunst og teknologi og skabe en udstilling for alle, som ikke er bare kunst, men bevægende værker som bliver påvirket af publikummets tilstedeværelse.Tiltaget vil være en meget ny ting, da der ikke tidligere har været interaktive installationer i byen. Naleraq Eugenius, har fået kontakt til Teamlab, som laver interaktive installationer målrettet familier og børn. Teamlab kunne være en mulig samarbejdspartner i tiltaget: https://www.teamlab.art/

Alle projektions installationsværker som bliver vist fra Teamlab kan vælges og tilpasses ifølge rummets mål og grænser. Der er mange af installationerne som passer rigtig godt til børn og unger, dog også til de ældre. Udfordringen til dette arrangement er at finde den rette lokation, som fungerer med de mål og grænser der er.

Arrangementet kunne opstartes i mindre skala til at begynde med, det vil komme an på hvad for en rum/location der kan skaffes. Det er meget vigtigt, at der bliver etableret en arbejdsgruppe som kan arbejde med planlægning, og samarbejde med den japanske Teamlab gruppe eller andre installationskunstnere. Budgettet vil blive udviklet med arbejdsgruppen og de andre samarbejdspartnere, derfra vil man også bruge andre fondsmidler til at udvikle projektet og virkeliggøre det.

Bemærkninger
Kultur og Event Afdelingen har følgende bemærkninger:
Kultur og Event støtter principielt op omkring projektet. Det er et spændende og nytænkende initiativ, der vil være et opfriskende indslag i Nuuks gadebillede. Såfremt det besluttes at arbejde videre med projektet anbefales det at inddrage By- og Planafdelingen. Hertil vurderes det, at det vil være muligt at søge midler i Sermeq puljen.

Indstilling
Der indstilles til:
– at Lokaludvalget drøfter muligheden for igangsættelse af initiativ om interaktiv kunst samt organiseringen heraf

Bilag
1. kort projektbeskrivelse

Beslutning

Det besluttes, at der skal arbejdes videre med projektet og at der nedsættes en arbejdsgruppe med andre relevante interessenter og aktører, heriblandt Kommunens Kultur og Event afdeling.