Forslag fra Enok Poulsen

Jeg skriver med stor glæde et tillægsbrev vedr. familiesommerhytten.

Det vil hjælpe meget, hvis der blev opsat flere bænke, hvor man kan sidde og hygge sig og ved siden af det, kan man måske lave et sted, en lille sand bane, hvor man kan spille bold.

Det er meget fint, at man allerede har tænkt på, hvor der kan danses grønlandsk polka.

Hvis man også laver et lille sted, hvor man kan spille musik, med tilsluttet strøm, vil det være godt.

”Det vil også være godt at placere en lille hytte til ”Qajaq Paamiut” her, fordi ved siden af vandcykel, kan der være kajak roningsøvelse, på grund af, at søen ikke er lavt.

Med venlig hilsen

Enok Poulsen.

Forslaget fra Enok Poulsen støttes, men Lokaludvalget alene kan ikke formidle hele forslaget som den foreligger. Her tænker man, at anlæggelse af el alene vil koste mange penge, også opbevaringslageret vil koste mange penge.

Det er Lokaludvalgets ønske/ formål, at familieudflugtstedet skal udvikles gradvist.