Forslag – 2D1 Nuussuaq Sydspids, Nuuk

Indstillingen afvises og sagen sendes videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt til orientering ved Kommunalbestyrelsen.